× Publicatie 2022 Over deze editie Juryrapport
Essay Recensie Innovatieve
kunstkritische
praktijken

Colofon

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor en nieuwe generatie critici en essayisten in het Nederlandse taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst.

Publicatie de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2022

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten in het Nederlandse taalgebied die schrijft over hedendaagse beeldende kunst.

categorie
Essay
Recensie
Innovatieve kunstkritische praktijken